Gửi Ứng Viên Trực Tiếp

Báo giá

Gửi Ứng Viên Trực Tiếp

Kính gửi:..........................................................................................................................................................................

Công ty JOB SD VINA trân trọng gửi đến quý khách bảng báo giá cho dịch vụ gửi ứng viên trực tiếp:

Bảng báo giá cụ thể cho tháng 10/2018 như sau (phí này chưa bao gồm VAT):

 

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 01 Tháng 10 Năm 2018

Đại diên JOB SD VINA